DAY 16: New Year

day16 1.1.2016.

Obišli smo dosta penjališta u ovih 15-ak dana. Od svih najveću želju imamo za povratak u Sellu, sektor Wild Side. Tako da ćemo preostalih 10-ak dana posvetiti baš tom sektoru.

Na iznanađenje, danas je sektor krcat ekipom, ča ni bi slučaj u zadnja dva izleta tamo. Super vibra, napada se sve po redu od 7a do 8c. Gogo inspiriran skida pokoju sedmicu za warm up i ulijeće u napad na dug od pred par dana. Kako smo kasno stigli, dva ulaza nisu bila dovoljna i ostavlja ga za slijedeći izlet.

Gogo
Extranjeros 7b+