Vikend Medveja i Kompanj
Frenki, Kompanj 01.11.2009.

Medveja
Goge riješava za zagrijavanje Analmario 7a Onsight i Villa Oraj 7b+ 2go
Frenki Analmario 7a Onsight
Čorko je riješi svoj projekt u Malom Joži ocjene 8a, a Andreja je isto riješi svoj projekt ocjene oko 8b+ imena se još čekaju...
Jura je za to vrijeme popenja Lanu 7b i Villu Oraj 7b+

Kompanj
Brzinski smo se zagrijali i akcija. Frenki riješava Gayline 7c+, a Enna Shit Winter 6a+