Neustrašiva LUCE !
Luce, Školski 03.05.2009.

Treći dan za redon penjanja i to baš na Lidu... Ovaj put je Luce pokazala da je strah prolazna stvar i ponovila Predškolskog 5b i Školskog 6a na trakice (za one koji ne kuže: na ukopčavanje :)). Enna je brzinski stisla sićobe na Srcu 6a+, a Krajo je uvježba tetive na Varijanti Kvazija 6b. File i dalje napada... ;).