Tekma Austria
05. - 06.07.2008.

Naša omladina je u petak rano ujutro krenula put Austije na tekmu. Rezultati su sljedeći:

Boulder
9. Filip Sironić             1993. - 1994. (kategorija)
15. Martin Matijašić   1993. - 1994.
16. Petar Gojtanić      1989. - 1992.

U kategoriji 1993. - 1994. bilo je ukupno 23 natjecatelja, a u kategoriji 1989. - 1992., 29 natjecatelja.

Speed
12. Filip Sironić           1993. - 1994.
16. Martin Matijašić   1993. - 1994.
14. Petar Gojtanić      1989. - 1992.

U kategoriji 1993. - 1994. bilo je ukupno 23 natjecatelja, a u kategoriji 1989. - 1992., 28 natjecatelja.

Lead

13. Filip Sironić           1993. - 1994.
18. Martin Matijašić   1993. - 1994.
14. Petar Gojtanić      1989. - 1992.

U kategoriji 1993. - 1994. bilo je ukupno 23 natjecatelja, a u kategoriji 1989. - 1992., 28 natjecatelja.