Gogo ispenja Truplojedku 8a+

21.05.2005.

Partenza rano ujutro prema Mišjoj peći. Gogo je krenuo u napad na Truplojedku 8a+. Nakon dva bluza prevladala je treća sreća - konačno je pala i Truplojedka!